1. Provizorní dopravní značení a zařízení
2. Svislé dopravní značky
3. Vodorovné značení a jeho prvky
4. Elektro příslušenství
5. Lanová svodidla
6. Oddělení a oplocení staveb
7. Ostatní
8. Fotoluminiscenční značení