kat. č. 4-0100-0410

semaforová souprava kabelová

mobilní semaforová souprava komunikující pomocí propojovacího kabelu. Jednotka se skládá se ze dvou samostatných semaforů pro řízení kyvadlového provozu s ovládací mikroprocesorovou jednotkou. Pro funkci kyvadlové soupravy se nastavuje pouze vzdálenost mezi jednotlivými semafory a požadovanou délku zelené barvy pro průjezd vozidel. Napájení soupravy je ze dvou napájecích akumulátorů 4-0100-0120, při výměně akumulátorů mikroprocesor uchová v paměti původní nastavení po dobu 15 min. Výměna se provádí s ohledem na bezpečnost silničního provozu a klimatické podmínky, 1-2 krát týdně.
zpět