D1 - oprava AB vozovky v km 11,980 - 15,560

Od soboty 9. 6.2018 začala uzavírka dálnice D1 v souvislosti s akcí oprava AB vozovky v km 11,980 - 15,560. Poprvé v historii naší republiky bylo postaveno provizorní dopravní značení pro 3 jízdní pruhy z hlavního města. Společně s dočasnými svodidly pro oddělení jízdních pásů, jsou šířky jízdních pruhů ve směru na Brno pouze 2,5m/2,5m/3,15m (pro nákladní vozidla), rychlost vozidel je povolena na 80 km/h.

V první fázi dochází k opravě levého pásu (směr do Prahy) a to ve dvou etapách po polovinách do 16.7.2018. K opravě pravého pásu dojde ihned následně od 17.7.2018 opět po polovinách v termínu do 31.8.2018.

D11 km 0,0 - 8,0 výměna vozovkových vrstev

Již od 30. března 2018 začala kompletní výměna vozovkových vrstev na začátku dálnice D11 v km 0,0 - 8,00. Stavba je naplánována na 2 roky, v letošním roce se provádí výměna pravého pásu (směr z Prahy), doprava je vedena v režimu 2 + 2. K ukončení letošní etapy by mělo dojít do konce října 2018.

Příští rok dojde na opravu levého pásu s dopravou v obráceném režimu.


D5 Oprava AB vozovky v km 0,000 - 5,380, včetně odpočívky Drahelčice

Od 16.4.2018 provádí stavební firma opravu vozovky. Oprava je naplánována do několika etap v režimu 1 / 1 + 2. Společně se závěrečnou etapou, kdy dojde k uzavření celého jízdního pásu z Prahy na Plzeň a to v době od 2.7.2018 - 7,00 hodin do 7.7.2018 - 7,00 hodin, celkem 120 hodin. V následujících dnech by mělo docházet k postupnému odstraňování dočasných svodidel v nočních hodinách a postupnému zkracování uzavírky do 13.7.2018, kdy by již provoz v tomto úseku neměl být omezován pro dopravu.


D 6 - MÚK Řepy

23.6.2018 začala oprava dálnic Pražského okruhu (D0) a dálnice D6 na Karlovy Vary v souvislosti s akcí D6 - MÚK Řepy. Uzavřen je pás dálnice D6 v km 0,0 - 0,310 včetně nájezdové větve MÚK Řepy (D0, Exit 26). Režim dopravy je 1 + 1/0 a 2 + 1/1. Oprava je naplánována do 23.7.2018


D 10 km 10,000 - most Zápy

Od 11.3.2018 je uzavřena silnice II/101 přes dálnici D10 v 10.km Zápy - Brandýs nad Labem. Uzavření silnice si vynutila výstavba nového mostu nad dálnicí. K demolici mostu došlo po polovinách v nočních hodinách o březnových víkendech. Od té doby se pracuje na předpolích mostu, jeho základech a podpěrách. V podzimním období dojde k výstavbě nového mostu tak, aby byla celá akce ukončena do 25.10.2018.D 1 - modernizace dálnice 4. úseku v km 34,140 - 41,340

V březnu 2017 začala modernizace 4. úseku dálnice v úseku MÚK Ostředek (km 34,140) - MÚK Šternov (km 41,340) společností HOCHTIEF CZ, a.s.

Naše firma se podílí na této modernizaci dodávkou a montáží dočasných svodidel METON pro oddělení provozu od stavby, v režimech dopravy 2 + 1/1 nebo 2 + 2. Celková délka svodidel je 8,5 km.

Stavba se protáhla v roce 2017 do 13. prosince, kdy byla odstraněna všechna dočasná svodidla a dopravní značení.

V letošním roce začala stavba 30. března 2018 zrcadlově k loňskému vedení dopravy. Stavba je naplánována do konce září 2018.

Značka dopravní obsluha: domorodec vjet může, zaměstnanec jen někdy

Kdy jste dopravní obsluha a kdy už ne? Zákazové značky jsou stále častější na českých pozemních komunikacích. Obce je využívají pro usměrnění dopravy, soukromí majitelé nemovitostí k tomu, aby lidé nevjížděli na jejich pozemek. Mnoha lidem však mohou zkomplikovat život.

Po celé republice jsou rozmístěny miliony dopravních značek. Nikdo je centrálně nesleduje, takže neexistuje přehled o jejich celkovém počtu. Kromě toho, že jasně definují jízdní pruhy, přednosti v jízdě, křižovatky a podobně, je řada obcí využívá k regulaci dopravy. Občas volí poněkud spornou variantu použitím dopravní značky "Zákaz vjezdu - Dopravní obsluze vjezd povolen".

Typickým příkladem je obec Lhota u Staré Boleslavi, kde je známé a vyhledávané jezero na koupání. Aby návštěvníci využívali pouze centrální parkoviště a nenechávali v letních dnech vozy odstavené všude po obci, je ve Lhotě normálně průjezdná jen hlavní silnice skrz obec, u ostatních cest k soukromým domům jsou dopravní značky "Zákaz vjezdu - Dopravní obsluze vjezd povolen". Je to pochopitelná a legální snaha, kterou nelze nijak odsuzovat.

Lidem, kteří bydlí nebo pracují za takovou dopravní značkou, to však může způsobit komplikace, pokud by se policie rozhodla v takových místech důkladně a přesně kontrolovat zákon. "Dopravní obsluha je definována ve vyhlášce č. 294/2015 Sb. Rozumí se jí vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost," cituje ze zákona pro IDNES.cz Zdeněk Neusar z tiskového oddělení ministerstva dopravy.

Složitý výklad zákona

Poslední skupina řidičů byla spolu s taxikáři do vyhlášky přidána novelou platnou od roku 2016. A v tom je kámen úrazu. Otevírá se zde určitý prostor pro diskusi, kterou si každý může vyložit jinak.

Lidé, kteří za takovou značkou bydlí, podle vyhlášky pod dopravní obsluhu spadají, ale třeba příbuzní, kteří k nim jednou na návštěvu, už ne. Mohli by však tvrdit, že u svých příbuzných budou spát, takže splňují podmínku ubytování. Některé hotely či penziony jsou také za takovou značkou, takže ubytovaní hosté dopravní obsluhou jsou, ale ti, kteří by si tam zajeli jen na oběd či večeři ne. Ještě větší prostor pro různé výklady se otevírá u firem. Majitel společnosti jasně splňuje podmínku, že má za značkou nemovitost, ale zaměstnanci už nikoli. Ti se nemohou vymluvit ani na ubytování.

Nedá se tedy dopředu odhadnout, jak by dopadlo setkání s důsledným policistou, což víceméně potvrzuje i Neusar: "V některých případech se tyto osoby za dopravní obsluhu považovat mohou, nicméně záleží na konkrétním případě a posouzení správního orgánu. Například pokud zaměstnanec firmy jede firemním vozidlem nebo pokud návštěva má v místě prokazatelně ubytování, jsou tito rovněž dopravní obsluhou." Pokuta za porušení zákazu může být až 2 000 korun na místě, ve správním řízení až 2 500 korun.

Neoprávněné umístění značky

Většinou se dá předpokládat, že policie se bude věnovat důležitějším věcem než kontrole této dopravní značky v nějaké slepé uličce. "O umístění značek rozhodují obce samy, případně krajské úřady či ministerstvo. S policií to sice musí konzultovat, ale její stanovisko není závazné," potvrdil Neusar.

Ovšem k podobnému kroku se čím dál častěji uchylují i soukromí majitelé nemovitostí u komunikací, které nejsou v jejich vlastnictví. Aby jim ostatní nejezdili kolem domu, umístí zákazovou značku sami. Obstarat si ji není problém. V takovém případě už je zákon přísný a nemusí jít o pouhý přestupek.

"Pokud někdo umístí neoprávněně značku, jde o porušení zákona o pozemních komunikacích (§ 19 odst. 2 písm. a) zákona, přestupek dle § 42a odst. 1 písm. i) zákona). Může se však jednat i o trestný čin poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení (§ 276 zákona č. 40/2009 Sb.)," dodává Neusar.

Zdroj: www.idnes.cz
Foto: Profimedia.cz